ບໍລິການ ເຊົ່າ-ຊື້ ສຳລັບລົດຈັກຮອນດ້າໃໝ່
ບໍລິການ ເຊົ່າ-ຊື້ ສຳລັບລົດຈັກມືສອງ

ບໍລິການ ເຊົ່າ-ຊື້ ສຳລັບລົດໄຖນາຄູໂບຕ້າໃໝ່
ບໍລິການ ເຊົ່າ-ຊື້ ສຳລັບລົດໄຖນາຄູໂບຕ້າມືສອງ

ບໍລິສັດ ຈີແອລ ລາວ ເປັນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ ແລະ ລົດໄຖນາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ບໍລິ ສັດໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2015. ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍໃນກຸ່ມກຣຸ໊ບ ລີຊ (GL), ເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ມີບໍລິ ສັດຕັ້ງຢູ່ທົ່ວທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ ໃນການເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ​ບໍລິສັດ ຈີແອລ ໄດ້ສ້າງຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສະໜອງທາງເລືອທາງການເງິນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກສະ ບາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນສາມາດຄອບຄອງອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ. ບໍລິສັດ ຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ຫວັງວ່າຈະກາຍເປັນທາງເລືອກທີໜຶ່ງໃນການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ເວັບໄຊ໌ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ.

ມີສູນບໍລິການການຂາຍ ຫຼາຍກວ່າ 70 ແຫ່ງ.

ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ.

ຫຼາຍກວ່າ 70 ຕົວແທນຈໍາ ໜ່າຍ