ທີ່ຢູ່ ແລະ ແຜນທີ່ຂອງບໍລິສັດ
GL Leasing (Lao) Company Limited

Head Office Address:
ໜ່ວຍ 24, ບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງ,
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ວັນຈັນ – ວັນເສົາ
8:30 ໂມງເຊົ້າ – 5:30 ໂມງແລງ.

ໂທ : +856 21 226 060 – 3
E-mail: [email protected]