ບໍລິສັດຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ໄດ້ເປີດຈຸດໃຫ້ບໍລິການ ພາຍໃນສູນບໍລິການການຂາຍຂອງຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍທີ່ບໍລິສັດຮ່ວມມືນຳ. ການທີ່ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າຫາພວກເຮົາງ່າຍ ເປັນປັດໃຈຂັບເຄືອນຫຼັກໆຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ໃໝ່ແບບມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າພວກເຮົາຢູ່ກັບທີ່ແລ້ວ.

ບໍລິສັດຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ທີ່ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຮອນດ້ານິວຈິບເຊັງ (Honda NCX). ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ລົດຈັກຮອນດ້າທີ່ພວກເຮົາມອບໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເປັນລົດຈັກທີ່ດີ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ. ບໍລິ ສັດຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ໄດ້ເປີດຈຸດໃຫ້ບໍລິການໃນສູນບໍລິການການຂາຍຂອງຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມມືນຳ. ການທີ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າຫາພວກເຮົາງ່າຍ ເປັນໜຶ່ງປັດໃຈຂັບເຄື່ອນຫຼັກໆຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃໝ່ແບບມີປະສິດທິພາບ ເພາະວ່າພວກເຮົາຢູ່ກັບທີ່ແລ້ວ.

ບໍລິສັດຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດສະຫຍາມຄູໂບຕ້າຈຳກັດ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະສະໜອງບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອສຳລັບລົດໄຖນາ ແລະ ເປັນການຮວບຮວມລົດເກັບກ່ຽວ ຜ່ານຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍຂອງບໍລິສັດຄູໂບຕ້າ. ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ສະໜອງອຸປະກອນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ພວກເຮົາມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍອຸປະກອນຂອງ ບໍລິສັດຄູໂບຕ້າ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອດູແລລູກຄ້າໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ແລະ ດ້ວຍວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ບໍລິສັດ ຈີເອວ ລາວ ເຊົ່າສີນເຊື່ອ ຈໍາກັດ ໄດ້ຕົກລົງເຊັນສັນຍາເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບໍລິສັດ ເຢດລາວການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໂດຍທາງບໍລິສັດ ເຢດລາວການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດເປັນຜູ້ສະໜອງ ລົດບັນທຸກ,ລົດດາມແລະລົດເຄນ ຍີ້ຫໍ້ H0W0ເພື່ອເຊົ່າສີນເຊື່ອ ພວກເຮົາທັງສອງບໍໍລິສັດເຊື່ອວ່າຈະສະໜອງລົດHowomujມີຄຸນນະພາບດີແລະແຂງແກ່ນທົນທານໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ  ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ເຢດລາວການຄ້າ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຈຳກັດເພື່ອບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ສະດວກສະບາຍໃຫ້ສະດວກສະບາຍຍີ່ງຂື້ນ..  .

ບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າຮວມເປັນພັນທະມິດດ້ານສິນເຊື່ອກັບຕົວແທນຈໍາໜ່າຍລົດຈັກໄຟຟ້າຍີ່ຫໍ້ ຢາຕິ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດໄດ້ສັ່ງຊື້ມາທົດລອງໃຊ້ງານເອງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າລົດໄຟຟ້າຢາຕິ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າເຖິ່ງລົດຈັກໄຟຟ້າໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານະການໂລກທີ່ຄ່າຄອງຊີບສູງ ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ແລະ ລາຄານ້ໍາມັນທີ່ປັບສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລົດຈັກໄຟຟ້າຢາຕິຈຶ່ງເປັນອີກທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາລົດຈັກໄວ້ໃຊ້ງານ.