ເປັນຫຍັງຕ້ອງມາເຮັດວຽກກັບ ຈີແອລ ສິນເຊື່ອ ລາວ?

ຢູ່ ບໍລິສັດຈີແອລ ສິນເຊື່ອ ລາວ, ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ຕັ້ງແຕ່ມື້ເຈິກັນຄັ້ງທໍາອິດ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດແບບນັ້ນຕະຫຼອດເວລາທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກຮ່ວມນຳພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໃຫ້ໂອກາດພະນັກງານທຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ ບໍລິສັດຈີແອລ ໄດ້ກ້າວໜ້າທາງດ້ານອາຊີບການງານ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ຜ່ານແຜນງານເຝິກອົບຮົມແບບລົງເລິກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ.​