ການປະກວດຄໍາຂວັນຂອງບໍລິສັດ ຈີແອລແອລ

ບໍລິສັດ ຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ພະນັກງານ ລົງປະກວດຄໍາຂວັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຈີແອລແອລ ເຊິ່ງຄໍາຂວັນທີ່ຊະນະເລີດ ໄດ້ແກ່ຄໍາຂັວນ ”ຜ່ອນງ່າຍ ອະນຸມັດໄວ ໄວ້ໃຈ ຈີແອລສິນເຊື່ອ ເພື່ອຄົນລາວ”