Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ພະນັກງານບໍລິສັດ ຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ ຮ່ວມກັນຮວບຮວມ ແລະ ບໍລິຈາກເສື້ອຜ້າທີບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມຄົນພິການຕາລາວ

ພະນັກງານບໍລິສັດ ຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ
ຮ່ວມກັນຮວບຮວມ ແລະ ບໍລິຈາກເສື້ອຜ້າທີບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມຄົນພິການຕາລາວ ເມື່ອວັນທີ່ 8 ກັນຍາ 2021

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

GLL donated 16 IT devices to Vientiance Capital Skills Development Center on 23 August 2021.

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

GLL public holiday 2021.

GLL-Holidays

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ບໍລິສັດ ຈີ່ແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ(ລາວ) ຈຳກັດ ຮູ້ສືກພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ BLP

ບໍລິສັດ ຈີ່ແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ(ລາວ) ຈຳກັດ ຮູ້ສືກພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ BLP ເຊີ່ງເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້້ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດ ຍີ່ຫໍ້ Howo, JMC, ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ: ລົດບັນທຸກ, ລົດຂຸດ ( ລົດຈົກ ), ລົດພ່ວງ ແລະ ລົດໄຖ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງີນແກ່ລູກຄ້າທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ດີທີ່ສຸດ
ສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມທີ່ເບີ : 021 226 060 – 3